گریپ شیشه ای تاتو

گریپ شیشه ای دستگاه های تاتو گان و روتاری 

ویژگی های محصول :

      گریپ تاتو