ویال Venolaureth ضدواریس | MCC

ویال های Venolaureth ضدواریس از برند MCCosmetics (ام سی کازمتیکس ) است. ترکیبات موثر این ویال باعث انسداد سیاهرگ و کاهش واریس می شود و با این امر به درمان اسکلروز ، عروق عنکبوتی و کوپروز کمک میکند.

ویال Venolaureth ضدواریس

ویال های Venolaureth ضدواریس از برند MCCosmetics (ام سی کازمتیکس ) است. ویال های ضدواریس حاوی ترکیباتی هستند که به جذب آب از طریق لایه شاخی و به هیدراته کردن پوشش چربی و اپیدرم کمک می کند. ترکیبات موثر این ویال باعث انسداد سیاهرگ و کاهش واریس می شود و با این امر به درمان اسکلروز ، عروق عنکبوتی و کوپروز کمک میکند.

توصیه شده برای درمان واریس 

مواد تشکیل دهنده : Laureth

ویژگی های محصول :

      ویال ضدواریس