دستگاه اتوصورت یا درمااف | کلین

موجود نیست

در حقیقت، اتوی صورت یک روش برای پاک‌سازی پوست می‌باشد که با استفاده از دستگاهی مخصوص به تولید لرزش و موج‌های صوتی با فرکانس بالا می‌پردازد، و سبب از بین رفتن سلول‌های مرده‌ی پوست و جوان‌سازی لایه‌ی سطحی و بیرونی آن، می‌گردد. به عبارتی دیگر، لایه‌برداری مافوق صوت، نوعی لایه‌برداری مکانیکی سطحی است که بر روی لایه‌ی شاخی پوست اثر می‌گذارد.

در حقیقت، اتوی صورت یک روش برای پاک‌سازی پوست می‌باشد که با استفاده از دستگاهی مخصوص به تولید لرزش و موج‌های صوتی با فرکانس بالا می‌پردازد، و سبب از بین رفتن سلول‌های مرده‌ی پوست و جوان‌سازی لایه‌ی سطحی و بیرونی آن، می‌گردد. به عبارتی دیگر، لایه‌برداری مافوق صوت، نوعی لایه‌برداری مکانیکی سطحی است که بر روی لایه‌ی شاخی پوست اثر می‌گذارد. 

ویژگی های محصول :

      قیمت اتوصورت