پدال تاتو اسکلتی - tatto ink

پدال‌ دستگاه تاتو وسیله ای هست که به شما کمک می‌کند تا جریان برق دستگاه را کنترل نموده و آن را قطع و وصل نمایید. از این رو، دستگاه تاتوی شما تنها در مواقع مورد نیازتان روشن بوده و در صورت قطع و وصل جریان به وسیله‌ی پدال، به آن اجازه می‌دهید تا کمی مواور دستگاه استراحت کند که این امر باعث می شود تا عمر دستگاه افزایش یابد.

 پدال‌ دستگاه تاتو وسیله ای هست که به شما کمک می‌کند تا جریان برق دستگاه را کنترل نموده و آن را قطع و وصل نمایید. از این رو، دستگاه تاتوی شما تنها در مواقع مورد نیازتان روشن بوده و در صورت قطع و وصل جریان به وسیله‌ی پدال، به آن اجازه می‌دهید تا کمی مواور دستگاه استراحت کند که این امر باعث می شود تا عمر دستگاه افزایش یابد.

ویژگی های محصول :

      پدال دستگاه تاتو پدال دستگاه روتاری پدال دستگاه گان قیمت پدال تاتو خرید لوازم تاتو بهترین لوازم تاتو