سیم دستگاه تاتو | کلیپ کورد )سیم دوشاخ (

سیم کلیپ کورد یا سیم دوشاخ یکی از مدل های سیم برای اتصال دستگاه های تاتو گان و روتاری به ترانس است.

ویژگی های محصول :

      سیم دستگاه تاتو