پوست مصنوعی تاتو | کله مانکن

موجود نیست

برای تمرین هرچه بهتر تاتو صورت از ابزار و لوازم متفاوتی مانند : انواع پوست های مصنوعی استفاده می شود . پوست مصنوعی کله مانکن تاتو یکی از همین موارد است که برای آموزش و تمرین تاتو صورت مورد استفاده قرارمیگیرد .

کله مانکن پوست مصنوعی تاتو 

برای تمرین هرچه بهتر تاتو صورت از ابزار و لوازم متفاوتی مانند : انواع پوست های مصنوعی استفاده می شود که روند تمرین را بهتر و باعث راحتی و پیشرفت هنرجویان این رشته می شود . این محصول پوست مصنوعی برای انجام تاتو است که به صورت سه بعدی شبیه به صورت انسان طراحی شده که باعث می شود حس تاتو طبیعی را به هنرجو بدهد تا او در صورت کار در دفعات اول کار روی صورت طبیعی ، استرس و ترس کمتری داشته باشد و همچنین همواره بتواند طرح های متفاوت و جدید را نیز بر روی صورت مصنوعی امتحان کند.

ویژگی های محصول :

      پوست مصنوعی تاتو کله مانکن تاتو