سوزن و سری یدک دستگاه های پلکسر| سری و سوزن دائم

سوزن دائم : از سوزن دائم برای انجام پلکسر و شات زدن روی پوست استفاده می شود 

سری سوزن یکبارمصرف : این سری ، پایه اتصال سوزن یکبارمصرف به دستگاه پلکسر است 

ویژگی های محصول :

      سوزن پلکسر سری دستگاه پلکسر