دستگاه تاتو میکروپیگمنتیشن دیجیتال چارمنت

موجود نیست

دستگاه تاتو دیجیتال چارمنت مناسب برای اجرای میکروپیگمنتیشن یا ارایش دائم است. دستگاه تاتو چارمنت یکی از سری دستگاه های تبلت دار است. صدا و لرزش بسیار پایینی دارند که کم بودن صدا و لرزش کم این دستگاه باعث کیفیت بالای کاشت و همچنین باعث کاشت یکدست تر میشود.

دستگاه تاتو دیجیتال چارمنت یکی از سری دستگاه های تبلت دار است. صدا و لرزش بسیار پایینی دارند که کم بودن صدا و لرزش کم این دستگاه باعث کیفیت بالای کاشت و همچنین باعث کاشت یکدست تر میشود.

همچنین بوسیله ی تبلت دستگاه میتوانید فرکانس(سرعت) مناسب برای انواع کاشت لب ابرو و خط چشم را تنظیم کنید. که باعث دقت بیشتر در کار تاتو میشود

سوزن مناسب برای این دستگاه سوزن پیچی هست که مزیت استفاده از سوزن پیچی نسبت به سوزن تی در این است که لرزش دستگاه کمتر است و کیفیت بالا و یکنواختی را در کاشت به تاتو کار میدهد 

ویژگی های محصول :

      دستگاه تاتو ابرو دستگاه میکروپیگمنتیشن دستگاه تاتو ابرو حرفه ای قیمت دستگاه میکروپیگمنتیشن قیمت دستگاه تاتو ابرو دستگاه تاتو چارمنت قیمت دستگاه چارمنت