تشتک رنگ تاتو انگشتری

تشتک رنگ برای سهولت ترکیب رنگ تاتو مورد استفاده قرار میگیرد که یکبار مصرف هستند و بعد از هربار استفاده باید دور انداخته شوند

تشتک رنگ در دو نوع ساده و انگشتری موجود هست 

تشتک انگشتری دارای مزیتهایی نسبت به تشتک ساده است که عبارت است از سرعت کار تاتو کاران را افزایش میدهد و به دلیل اینکه به صورت انگشتر بر روی انگشت قرار میگیرد باعث سهولت کار تاتو کاران افزایش دقت و همچنین مانع از ریختن رنگ به دلیل اداره و مدریت تشتک رنگ توسط تاتو کار میشود.

داشتن تشتک رنگ برای هر تاتو کاری لازم و ضروری هست 

این تشتک ها یک بار مصرف هستند و بعد از هر بار استفاده باید دور انداخته شوند 

 

ویژگی های محصول :

      تشتک رنگ تاتو انگشتری