دیوایدر

ارایش دائم صورت کاری حساس است و مستلزم داشتن دقت و مهارت بالایی است . اولین کاری که قبل از شروع به کار باید انجام داد قرینه سازی و طراحی ابرو است.

دیوایدر قرینه ساز ابرو
ارایش دائم صورت کاری حساس است و مستلزم داشتن دقت و مهارت بالایی است . اولین کاری که قبل از شروع به کار باید انجام داد قرینه سازی و طراحی ابرو است.

روش های گوناگون و متنوعی برای قرینه سازی و طراحی ابرو هست یکی ازاین روش ها استفاده از دیوایدر فلزی مندرج و یا پرگار ابرو است که قابلیت تنظیم را دارد و جز یکی از وسایل کاربردی و راحت برای طراحی و قرینه سازی ابرو است.

همچنین استفاده از دیوایدر فلزی مندرج باعث افزایش دقت و همچنین اسودگی خاطر تاتو کار و فرد مراجعه کننده برای انجام تاتو میشود.

ویژگی های محصول :

      دیوایدر