سری ها و لوازم دستگاه میکرودرم ابریژن

انواع سری های یکبارمصرف دستگاه میکرودرم ابریژن : -سری پودری کوچک - سری پودری متوسط - سری پودری بزرگ - سری الماسه - سری اندرمولوژی بزرگ - سری اندرمولوژی کوچک

سری های دستگاه میکرودرم ابریژن

 

ویژگی های محصول :

  • مناسب : دستگاه میکرودرم ابریژن
  • نوع : سری یکبارمصرف
    سری میکرودرم قیمت لوازم میکرودرم وسایل دستگاه میکرودرم ابریژن